Brand: NAF-gårdene

Vi utvikler og besitterEiendom

Leieareal
81.900 kvm
Ledig areal
3.720 kvm
Vektet gjenv. kontraktsbel.
110 MNOK
Antall eiendommer
15
Eiendommer

Våre eiendom er geografisk spredt over hele landet, men med hovedvekt i Østlandsområdet

Realisert

Parallelt med byggingen av Krona har det vært arbeidet med utsmykninger som er laget spesielt for bygget.

Kunsten på Krona