Brand: NAF-gårdene
Eiendommer

Harstad, BA-Bygget

  • Lager/logistikkbygg, ca. 1 000 kvm BTA
  • Fullt utleid til Berggård Amundsen & Co (elektrogrossist)
  • Leieavtalen løper til 28.02.2033 (+opsjon 5 år)
  • Etablert i eget datterselskap (HSI Eiendom 2 AS) under Vågsfjord Eiendom ANS
    • Vår eierandel utgjør 49,9%
Antall kvadratmeter
1000
Finansdirektør
Jørn Aune Tangen