Brand: NAF-gårdene
Eiendommer

Flisa, Flisa Stormarked

NAF-gårdene AS eier gjennom Flisa Eiendom AS 94,3 % eiendommen Flisa Stormarked, som er organisert som et sameie. Eiendommen er lokalisert sentralt på Flisa i Åsnes Kommune.

Flisa Stormarked ligger midt i sentrum av Flisa, som er tettstedet og administrasjonssenteret i Åsnes kommune. Kommunen ligger i Hedmark fylke og er en del av Solør-regionen. Regionen består av kommunene Grue, Våler og Åsnes. Regionen har p.t. ca. 16 500 innbyggere. Åsnes er den største kommunen med 7.581 innbyggere. Flisa er det naturlige knutepunkt og det viktigste handelsstedet i Solør. Kjøpesenterdelen av Flisa Stormarked har et areal på 6.500 m² fordelt på to plan, likt fordelt mellom de to etasjene. Bygningsmassen har også en tredjeetasje med kontorer og leiligheter. Den totale bygningsmassen utgjør i underkant av 10.000 m². Ved senteret er det parkering på gateplan, totalt ca. 200 parkeringsplasser.

Flisa Stormarked er under utvikling og senteret fremstår attraktivt for nye leietakere.

Flisa Stormarked ble kjøpt 01.12.2005, sammen med Sandermoen Eiendom AS og Langbakken Eiendom AS

Det ble gjennomført en stor ombygging  og modernisering av hele senteret / hotellet i perioden 2006 – 2008

3. etasje
Deler av Solør hotell ble bygget om til 11 leiligheter, nytt legesenter, fysikalsk institutt. 1880 hadde også den gang lokaler i 3. etasje. 3. etasje på senteret rommet på den tiden velig mange arbeidsplasser på Flisa.

2. etasje
Hotellets lokaler i 2. etasje  (diskotek, selskapslokaler, pub og restaurant) ble gjort om til butikklokaler og kafe.

2014
Næringslokaler i 3. etasje ble gjort om til leilighet

2014
Overtok NAF-gårdene AS aksjene til Sandermoen Eiendom AS og Langbakken Eiendom

2020
Dagligvare areal ble kjøpt for å videreutvikle dette.

2021
Næringslokaler i 3. etasje ble konvertert til leilighet

Senteret har gjennom tiden hatt store og små ombygginger for å tilpasse eier og leietakers behov.

Antall kvadratmeter
<10 000
Renovert
2008
Parkeringsplasser
200 (delt eierskap)
Eiendomssjef / Innleid
Søren R. Hetland
Driftsansvarlig / Innleid
Helge Sætre