Brand: NAF-gårdene
Eiendommer

Oslo, Slemdalsveien 1

Slemstadveien 1 er et sameiebygg med café, forsamlingslokaler og kontorer. Beliggenheten er i umiddelbar nærhet til Majorstuen stasjon, i krysset mellom Slemstadveien og Harald Hårfagres gate.

Bygget ble oppført i 1986 med 5 etasjer, samt kjeller, garasje og loft. Bygget er oppført i betong/hulldekkelementer og med teglsteinsfasade.

NAF-gårdene eier 5 av 7 seksjoner og kontoretasjene har blitt oppgradert i perioden 2013-2019. Hovedtyngden av leietakerne har virksomhet innen private helsetjenester, samt Apotekforeningens administrasjon.

Antall kvadratmeter
4186
Byggeår
1986
Renovert
2019
Parkeringsplasser
8
Ladeplasser
4
Sykkelparkering
10
Daglig leder
Einar Bratten
Driftssjef / Innleid
Helge Sætre