Brand: NAF-gårdene
Nøkkeltall

NAF-gårdene

Leieareal (kvm)
81.900
Ledig areal (kvm)
3.720
Vektet gjenværende kontraktsbeløp
110 MNOK
Antall eiendommer
15
Område (kvm)

Eiendomskategori (kvm)

Resultat før skatt (i hele 1000)

Resultatregnskap 2020 2019 2018 2017 2016
Sum driftsinntekter 255 288 190 904 235 393 244 207 174 657
Driftsresultat 148 127 82 991 120 712 122 997 69 999
Resultat før skatt 124 986 40 854 72 677 59 792 21 825
Ordinært resultat 117 107 30 198 73 465 52 634 9 866
Årsresultat 117 107 30 198 73 465 52 634 9 866

Balanseregnskap 2020 2019 2018 2017 2016
Sum immaterielle midler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1 568 788 1 625 101 1 634 460 1 801 231 2 161 829
Sum Kasse/Bank/Post 247 591 115 432 110 255 53 916 93 479
Sum omløpsmidler 281 519 154 217 161 503 101 025 122 558
Sum eiendeler 1 850 307 1 779 318 1 795 963 1 902 256 2 284 387
Sum egenkapital 171 903 170 797 238 088 187 723 154 089
Sum gjeld 1 678 404 1 608 521 1 557 875 1 714 533 2 130 297
Sum egenskapital og gjeld 1 850 307 1 779 318 1 795 963 1 902 256 2 284 387
Likviditetsgrad
1,74 (God)
Lønnsomhet
Tilfredstillende (9,5%)
Kredittrating (Internasjonal):
AAA
Soliditet
Svak (9,3%)

Daglig leder
Einar Bratten