Brand: NAF-gårdene
Naf-gårdene

Miljø

Våre bygninger har et EOS-system der det per i dag er 111 energimålere og 8 fjernavleste vannmålere registrert.

3/4 av energimålerne er godkjent i Elhub (elhub.no – Elhub), og kan dermed følges opp i en kontinuerlig prosess med kun 9 timers forsinkelse fra dagen før.

Flere av våre ventilasjonsaggregater ligger også tilgjengelig på web, slik at temperaturer og driftstider eksempelvis kan fjernstyres på nettet. Overtidsur er også montert enkelte steder.

De 4 siste årene har vi har vi investert 16 millioner kroner i ulike Enøk-tiltak, der Enova har støttet dette arbeidet med midler investert siste 4 år. Dette har blant annet inkludert installasjon av digitale målere som nevnt over, utskifting av eldre ventilasjonsaggregater og andre ENØK-tiltak.