Forfatter: Espen Willersrud

Historien til KKP

Foto: Lars Bryne

Få saker har splittet kongsbergpolitikken mer enn etableringen av KKP. Det var sterke politiske krefter som presset på for å etablere, og ditto sterke krefter som øvet trykk for at kommunen skulle selge seg ut. KKP Eiendom AS, som nå er solgt til Pareto Securities AS, ble etablert av Kongsberg kommunen og Bolten Eiendom AS… Read more »

Bygger gjerne på en etasje til!

I slutten av juni var det offisiell åpning av de nye utvidede lokalene til HS Media på Kirkenær. 18 nye kontorplasser er klare til bruk, og om det trengs mer plass bygger huseier gjerne på i høyden. I andre etasje på Gruetorget holder HS Media til. En imponerende salgsbedrift som ble startet i 1992, og… Read more »

Utvider Gruetorget med 240 kvadratmeter

For tiden pågår det hektisk byggevirksomhet på Gruetorget. Det er HS Media som får utvidet sine lokaler i andre etasje på bygget. Deler av parkeringsplassen på Gruetorget er avsperret på grunn av den pågående byggeaktiviteten i andre etasje. Salgsbedriften HS Media har tilhold her, og fikk huseier med på å utvide lokalene i andre etasje…. Read more »

Kunsten på Krona

Parallelt med byggingen av Krona har det vært arbeidet med utsmykninger som er laget spesielt for bygget. De tre hovedverkene befinner seg på tre ulike steder i bygget. Her ser du hva som er hvor. Du kan også klikke på linkene for å få mer informasjon om hvert prosjekt: Joseph Kosuth – «A Monument of… Read more »