Brand: NAF-gårdene
Tomter

Harstad, Medkila Bopark

Fakta

  • Beliggenhet 5 km sør for Harstad sentrum – retning Harstad og Narvik Lufthavn, Evenes
  • Regulert til bolig og blandet bebyggelse
  • Felt nord – felt sør
  • Prosjektet har to byggetrinn med til sammen 160 boenheter

Området, slik det fremstår i dag:

Daglig leder
Einar Bratten