Brand: NAF-gårdene
Utvikling

Historisk har verdiutviklingen kommet gjennom kjøp og utvikling

Realisert

Parallelt med byggingen av Krona har det vært arbeidet med utsmykninger som er laget spesielt for bygget.

Kunsten på Krona

Under prosjektering/utvikling

Tomter