Brand: NAF-gårdene
Realisert

Kvartal 48

Kvartal 48 ligger midt i Hamar sentrum, sentralt langs gågata (Torggata). Hamar ligger i Hedmark fylke og er en del av Hamar-regionen. Regionen består av kommunene Hamar, Løten, Stange og Ringsaker som er det tettest befolkede området mellom Trondheim og Oslo med sine 85 000 innbyggere. Hamar alene har ca. 28 000 innbyggere fordelt over et areal på ca. 350 km².

Kvartal 48 består av fem forskjellige bygårder som er slått sammen. Kvartal 48 ligger midt i sentrum av Hamar ved Østre torg. Senteret har inngang fra Håkonsgate, Standgata og fra Torggata. Standgata er en trafikkert gate og fungerer som en hovedfartsåre gjennom byen, mens Torggata er byens gågate. Kvartal 48’s beliggenhet er knyttet opp mot Østre Torg og byggets besøkende bruker gjerne parkeringshuset som ligger under dette torget. Kvartal 48 var i utgangspunktet et intimt og hyggelig bysenter.

 

 

I forbindelse med endrede handlemønstre ble det besluttet å bygge om bygget til å bli en kontorbygning i kjernen, butikker langs fasaden og boliger på toppen. Boligutbyggingen foregikk over flere byggetrinn og bygget ble også bygget på en etasje. På taket er det en felles takterrasse på ca 470 kvm.

Selskapet var med i og vant konkurransen om å bygge de nye kontorene for Skatt Øst 160 medarbeidere i 2017. Med denne etableringen var bygget ferdig utviklet.

I 2018 ble eiendommen solgt.