Brand: NAF-gårdene
Realisert

Statoils nye kontor i Harstad

Et moderne kontorbygg. Et signalbygg som skal huse Statoils regionkontor for nordområdene.

Beliggenheten er sentral, med Harstad Skipsindustri som nærmeste nabo.

Nybygget har plass til 600 arbeidsplasser og er godt synlig både fra land og fra innseilingen til Harstad.

Innflytting 2017.

Prosjektert i samarbeid med SJ Arkitekter, Oslo.

Fakta

Bygningsfunksjon:
Kontorbygg for Statoil ASA

Byggherre:
Kaarbø eiendom ANS

Våre roller:
Arkitekt, – i samarbeid med SJ Arkitekter, Oslo

Vårt oppdrag:
Skisseprosjekt, Forprosjekt, Tilbudsgrunnlag, Detaljprosjekt i totalentreprise og reguleringsplan.

Oppdragsgivere:
Kaarbø eiendom ANS for skisseprosjekt, forprosjekt og tilbudsgrunnlag. Hent AS for detaljprosjekt.

Beliggenhet:
Seljestadfjæra, Harstad

Framdrift (milepæler):
2014: Prosjekteringsstart
2015-04: Byggestart
2017: Overlevering

Areal:
11.000 m² BTA

Totalentreprenør:
Hent AS

Bilde av tomten før byggestart.

Bilde av tomten før byggestart.