Brand: NAF-gårdene
Eiendommer

Eiendomsmasse med hovedvekt i Stor-Oslo.

Realisert

Første trinn i utviklingen ble nytt kontorbygg og parkeringsanlegg for Equinor, solgt i 2017

Kunsten på Krona